Nova Ispis
Autor Administrator   

 

Kao novogodišnji poklon svim kolegama a posebno u čast  „izabranicima“ koji u privatnom sektoru guraju ovu Novu godinu a nisu izgubili interes za proširivanjem svojih vidika na raspolaganje stavljam kompletiranu Geologiju BiH od Dr. Fridriha Kacera (u pet dijelova).  Posebno je napravljen folder „Geološka baština“ u download iz prostog razloga što planiram kolege obradovati sa još par „djela“ geološke baštine kao što je prva karta Tuzle ili npr. prvi Tumač koji je izašao 1929 godine za sekcije IV – Travnik i I – Ljubuški.

 

Tumac
 

 

 

Skrenuo bih pažnju i na link za LME (http://www.lme.com/home.asp) London Metal Exchange, gdje se možete zaigrati sa cijenama prerađenih mineralnih sirovina i promjenama koje su nastupale prema godinama, za vrijeme globalne krize kao i sadašnja vrijednost za gotov novac ili u ratama. Ova „berza“ je posebno interesantna geolozima (ležištarcima) kao i sa aspekta planiranja tokova budućeg razvoja zemlje, ako ima takvih planova. U istoriji su se bilježili trendovi i postupci konzerviranja ležišta kada cijena određene mineralne sirovine ugrozi rentabilnost eksploatacije. Nakon sticanja uslova za početak eksploatacije  sa aspekta cijene ili tehnologije  ležište bi se ponovo otvorilo.  

 

Molim kolege koji raspolažu dokumentima geološke baštine: izvještajima, kartama, skicama i drugim dokumentima do 1945 godine, da ista šalju „digitalno“ na mail adresu urednika web stranice. Lično smatram da ove radove pionira geologije njima u čast treba staviti na raspolaganje svim kolegama.