EKONOMSKA GEOLOGIJA II - EKONOMSKA GEOLOGIJA ENERGETSKIH MINERALNIH SIROVINA
Slika
Knjiga II: EKONOMSKA GEOLOGIJA

EKONOMSKA GEOLOGIJA ENERGETSKIH MINERALNIH SIROVINA
UDK 553.9(075.8)  ISBN 978-9958-890—22-2.

Autori:   dr.sc.Safet ČIČIĆ, prof.emeritus   
              dr.sc.Rejhana DERVIŠEVIĆ, docent Izdavač:  

 

ARS Grafika, Tuzla, 2007.
Tvrdi uvez, 367 stranica
Sadrži 4 zasebne cjeline:  

UGALJ 

Sadrži detaljno obrađenu tematiku o svim vrstama ugljeva: antracita, kamenih, mrkih, lignita, ugljenih (uljnih) škriljaca i treseta, pitanja geneze ugljeva i klasifikacije ugljeva, stadijuma karbonifikacije, zatim vjetrenja i samozapaljenja uglja; pregled ugljenih basena i ležišta, vremena stvaranja i regionalnog razmještaja ugljonosnih sedimenata u svijetu.Prikazan je regionalni razmještaj rezervi uglja u svijetu, uz detaljniji opis najvažnijih ugljonosnih oblasti i basena po kontinentima i državama. Obrađeni su i podaci o resursima i rezervama uglja, te o dosadašnjoj proizvodnji i potrošnji ugljeva, dinamici uvoza i izvoza sa vrijednosnim pokazateljima, te problematika buduće proizvodnje i potrošnje uglja u svijetu i Bosni i Hercegovini.U ovom dijelu se zasebno tretiraju i ugljeni škriljci i treset, uz pregled njihove geneze, ležišta i resursa. 


NAFTA I PRIRODNI GAS 

U prvom dijelu su obrađena opća pitanja, geneze i fizičko-hemijskih osobina nafte i prirodnog gasa, klasifikacija naftnogasonosnih basena, migracija, zamke i tipovi ležišta nafte i prirodnog gasa, a zatimregionalni  raspored istraženih, eksploatisanih i potencijalnih naftnogasonosnih basena u svijetu, sa karakterističnim geološkim profilima i litostratigrafskim stubovima.Prikazani su podaci o rezervama nafte i prirodnog gasa uključujući i prognozne rezerve, te statistički podaci o proizvodnji i potrošnji ovih energenata, uključujući i kretanje cijena i trgovinsku razmjenu u svjetskim i regionalnim okvirima.Rezerve bituminoznih stijena, uljnih škriljaca i glavnih ležišta nekonvencionalne nafte su obuhvaćeni u posebnom poglavlju. 


NUKLEARNE SIROVINE  

Obrađene su opće osobine i upotrebu uranijuma, njegova geneza i rasprostranjenost u Zemljinoj kori. Detaljno su opisana poznata ležišta uranijuma, po kontinentima i državama, te razvoj proizvodnje uranijuma sa aktuelnim podacima. Uz cijene, uvoz i izvoz su analizirani tražnja i potrošnja uranijuma u svijetu.Za torijum se date osnovne geohemijske karakteristike, te podaci o njegovim rezervama i proizvodnji, s prognozom potrošnje i tražnje.           

GEOTERMALNA ENERGIJA  

Ukazano na sve veću važnost ovog energetskog izvora, zatim klasifikacija i tipovi geotermalnih ležišta, te geološke sredine u kojima se javljaju geotermalne pojave. Uz to su detaljno opisani resursi geotermalne energije u svijetu, njena proizvodnja i potrošnja, te primjeri korištenja geotermalne energije po kontinetima i pojedinim državama. 

II Knjiga                  30 eura 

Kontakt adresa za nabavku:

Rejhana DERVIŠEVIĆ

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Univerzitetska 2, Tuzla 

rdervisevic@gmail.com 

rejhana.dervisevic@untz.ba 
0 0