EKONOMSKA GEOLOGIJA III - VRJEDNOVANJE LEŽIŠTA I REZERVI MINERALNIH SIROVINA
Slika

Knjiga III: EKONOMSKA GEOLOGIJA

VRJEDNOVANJE LEŽIŠTA I REZERVI MINERALNIH SIROVINA

UDK 553.9(075.8)  ISBN 978-9958-9072-4-1.

Autori:   dr.sc.Safet ČIČIĆ, prof.emeritus   
             dr.sc.Rejhana DERVIŠEVIĆ, docent Izdavač:  

ARS Grafika, Tuzla, 2007.
Tvrdi uvez, 339 stranica

Udžbenik sadrži 4 poglavlja i 4 aneksa: I  UVOD. II FAKTORI GEOLOŠKO-EKONOMSKE OCJENE LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA obrađuje regionalne, geološke, rudarsko-eksploatacione, tehnološke, ekonomske (tržište, cijene, investicije i dr.), socijalno-ekonomske, ekološke i druge faktore, karakteristične za određene terene i mineralne sirovine.  III INDIKATORI GEOLOŠKO-EKONOMSKE OCJENE LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA obuhvata obradu prirodnih i ostalih indikatora. Među indikatorima su obuhvaćena i pitanja troškova istraživanja  i eksploatacije mineralnih sirovina, opšta pitanja o tržištu; ponudi, potražnji i konkurenciji. Prikazane su metodologije za ekonomsku ocjenu investicionih projekata, sa nekim primjerima iz svjetske i naše prakse, koje su od interesa za vlasnike rudnika, lica i kompanije koje žele ulagati sredstva u modernizaciju postojećih rudnika ili u nove rudarske projekte. One su naročito značajne za studente geologije i rudarstva, jer će im pomoći da shvate značaj investicionih ulaganja u geološka istraživanja i izgradnju proizvodnih kapaciteta, te metodologije izrade i ocjene takvih projekata. IV EKONOMSKA OCJENA REZERVI I LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA sadrži prikaz metode ocjene vrijednosti bez uzimanja u obzir vremenskog faktora i, posebno, metode sa vremenskim faktorom. Ovdje su obrađeni i uspješnost geoloških istraživanja i metode vrijednosne ocjene ostvarenih rezultata, faze geoloških istraživanja, te naturalni i vrijednosni pokazatelje uspješnosti geoloških istraživanja.

Od aneksa su priređeni: 

Anex I primjeri koje je obradio Milutinović, u monografiji posvećenoj metodologiji ekonomske ocjene ležišta i rezervi mineralnih sirovina (1971.). 

Anex II primjeri Annelsa (1991.), koji se odnose na primjenjenu metodologiju proračuna rezervi na  ležištima različitih mineralnih sirovina. 

Anex III, sadrži model finansiranja izgradnje rudnika zlata u Bocvani. Izuzetno je instruktivan, jer sadrži sve neophodne podatke za primjenu DCF metode i/ili proračun neto sadašnje vrijednosti istraženih rezervi mineralne sirovine. 

Anex IV, Međunarodna okvirna klasifikacija za rezerve/resurse mineralnih sirovina, UNFC, usvojena 1998. godine. III Knjiga                  30 eura 

Kontakt adresa za nabavku:

Rejhana DERVIŠEVIĆ

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Univerzitetska 2, Tuzla 

rdervisevic@gmail.com 

rejhana.dervisevic@untz.ba 
0 0