EKONOMSKA GEOLOGIJA I - UVOD U EKONOMSKU GEOLOGIJU
Slika

Knjiga I: EKONOMSKA GEOLOGIJA

UVOD U EKONOMSKU GEOLOGIJU  
UDK 553(075.8)  ISBN 978-9958-890—23-9,

Autori:   dr.sc.Safet ČIČIĆ, prof.emeritus   
             dr.sc.Rejhana DERVIŠEVIĆ, docent Izdavač:  

ARS Grafika, Tuzla, 2007.

Tvrdi uvez, 129 stranica

Sadrži 6 poglavlja: 

I     MINERALNE SIROVINE, NJIHOVA ULOGA I ZNAČAJ U SVJETSKOJ PRIVREDI I EKONOMIJI 

II     NAUČNO-TEHNIČKI PROGRES U ISTRAŽIVANJU I  EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA         

III    O INVESTICIJAMA U BUDUĆI RAZVOJ MINERALNE EKONOMIJE Sagleda dosadašnje tokove i moguća rješenja i modele za budući razvoj mineralne ekonomije, s osvrtom na geološka istraživanja i finansiranja u rudarstvo na globalnom planu optimalnog iskorištavanja i učešća  u strukturi potrošnje nacionalnih ekonomija.  

IV   MINERALNA EKONOMIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 

V   EKOLOGIJA I EKONOMSKA GEOLOGIJA 

VI   RUDNA LEŽIŠTA 

Knjiga UVOD U EKONOMSKU GEOLOGIJU prikazuje najznačajnija pitanja mineralnih sirovina u dosadašnjem i budućem razvoju društva i proizvodnih snaga u energetici, industriji i drugim oblastima ljudskog rada. Stoga se proporučuje studentima geologije, rudarstva i drugih smjerova, te prirodnih nauka, arhitekture i građevinarstva, kao i inženjerima raznih profila, ekonomistima i menadžerima u sferi mineralne ekonomije.

I Knjiga                  20 eura 

Kontakt adresa za nabavku:

Rejhana DERVIŠEVIĆ

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Univerzitetska 2, Tuzla 

rdervisevic@gmail.com 

rejhana.dervisevic@untz.ba 
0 0