Fotogalerija

Petrologija - metamorfne stijene

 

16.08.2009 15:46
 
Metamorfne stijene (Cr. meta-morphe, promjena forme) su one mineralne asocijacije, koje su pretrpjele strukturni i mineralni preobražaj u vezi sa prilagođavanjem fizičkim, hemijskim ili fizičkim i hemijskim uslovima koje vladaju u dubini. ( W. T. Huang 1967.)
0 0