Fotogalerija

Petrologija - sedimentne stijene

 

15.05.2009 12:09
 
Sedimentne stijene (L. sedimentum, taloženje) su stvorene nagomilavanjem sedimentnog materijala koji je očvrsnuo u čvrstu, slojevitu stijenu. (W. T. Huang 1967.)
0 0