Osnovne aktivnosti
«CERBERUS» d.o.o. za inženjering, projektovanje i geološka istraživanja Tuzla

Ulica; ARBiH 15/2/19 Tuzla

Tel-fax: 035-270-174

Mail: geologijabih@yahoo.com
Slika
Privredno društvo «Cerberus» d.o.o. Tuzla je osnovano 2005 u sklopu BIT centar kroz Projekt pomoći mladim ljudima za pokretanje vlastitog biznisa, okosnica aktivnosti privrednog društva predstavljaju geološko kartiranje, izrada tehničke dokumentacije i popularizacija geologije.
Slika
Širina orijentacije na geološko kartiranje kroz različite segmente kao što su inženjersko-geološko kartiranje, hidro-geološko kartiranje, nadzor kod izvođenje istražnog bušenja i kartiranje jezgre izvedenih bušotina uz kvalitetnu grafičku i tehničku obradu predstavlja osnovu izrade elaborata detaljnih geoloških istraživanja.
Slika
Sukladno fokusu aktivnosti prije svega na terenska istraživanja privredno društvo je izvršilo nabavku neophodne pa i sofisticirane opreme za izvođenje terenskih istraživanja.
Slika
Poznato je da je osnova svake terenske aktivnosti predstavlja orijentacija u prostoru i detekcija uz kvalitetno dokumentiranje, za ove potrebe u posjedu privrednog društva je GPS-uređaj sa pratećim digitalnim kartama, geološki kompas, laserski daljinomjer i druga optička pomagala uz standardne pantljike i uporednike.
Slika
Prilikom inženjersko-geoloških radova uz standardnu opremu na raspolaganju je šmitov čekić, penetrometar i krilna sonda, šmitov čekić omogućava određivanje čvrstoće na terenu i zoniranje stjenskog masiva.
Slika
Kartiranjem bušotina dobivaju se dragocjeni podaci o geološkoj građi pojedinačne lokacije, zbog visokih cijena izrade bušotine sa jezgrovanjem i neophodnosti kvalitetnog sumiranje podataka, ovakvog «jedinstvenog» geotehničkog zahvata nabavljena je specijalistička oprema kao što je; «češalj» za profiliranje pukotina, terenski mikroskop, uporednici za strukturne karakteristike nabušenih tvorevina i standardizirani kolor uporednici
Slika
Kolor uporednici su isključili subjektivno određivanje boje nabušenih tvorevina daju mogućnost kvalitetnog sumiranja podataka i njihovu reinterpretaciju uz jedinstvenu šifru za svaku pojedinačnu boju.
Slika
Izrađene bušotine najčešće predstavljaju hidro-tehničke objekte kod kojih je potrebno vršiti mjerenje nivoa podzemne vode za tu svrhu se koristi nivomjer sa zvučnim i svjetlosnim signalom.
Slika
Privredno društvo pored izvođenja direktnih istraživanja se bavi projektovanjem odnosno izradom programa i projekata detaljnih geoloških i hidro-geoloških istraživanja a u skladu sa Zakonom o geološkim istraživanjima.
Slika
Popularizaciju geologije kao izuzetno interesantne prirodno-tehničke nauke privredno društvo pokušava postići preko web stranice geologija.ba naravno da je potrebno još rada na ovom pionirskom poduhvatu. Pored toga što geologija predstavlja temelj svake uređene države ona je jedna od rijetkih naučnih disciplina koja je zadržala primjesu avanturizma, kontakta sa prirodom, stalnog učenja i obogaćivanja vlastitog duha.
0 0